Velkommen til
Campingplass i Tjøme. Færder kommune, Vestfold.

REGLEMENT

FOR SVELVIKSTRANDA CAMPINGPLASS

Svelvikstranda Campingplass drives i regi av Dramcar – Svelvikstranda Camping SA.

Den har 120 faste vognplasser. I tillegg kan det tas imot inntil 10 teltplasser.

Plassen er åpen fra 1. mai til 15. september.

Fast plass forutsetter medlemskap i Dramcar, og det føres ventelister for nye søkere til fast plass.

Vognstørrelse begrenses av følgende regler:
Karosserilengde opp til 8,0 m og en bredde på inntil 2,50 m. (De målsom er oppgitt i vognkortet).  Vognen skal kunne forflyttes på veien i Norge uten spesialtillatelse eller eskorte.

Medlemmer som ønsker å bytte til større vogn, må før de går til anskaffelse, kontakte styret for tillatelse. Dette for å avgjøre om plassen er egnet for større vogn og at instruks vedrørende brannforskrifter oppfylles. Vognen skal være registrerbar. Man skal også informere styret dersom man bytter til mindre vogn.

Det tillates kun 1 bil parkert inne på plassen pr. vogn. Øvrige biler parkeres utenfor campingplassens område.

Bygging av gulv til fortelt skal være løst montert og ligge så lavt som mulig i terrenget. Bygging av gulv utover forteltets størrelse er ikke tillatt.

Beskjæring av trær og hogst må godkjennes av styreleder, som innhenter godkjennelse fra eier av eiendommen, Svelviken AS.

Alle som bor på plassen til enhver tid, skal av politimessige hensyn registreres i vakta. Dette gjelder faste medlemmer og deres husstand, så vel som utlån til familiemedlemmer. Utleie av vogn er ikke tillatt. Medlemmene kan låne bort vogn til familie/venner, dog begrenset til 14 dager sammenhengende. Det er helt klart at det er medlemmet som er den primære bruker av vognen.

Oversitting av betalingsfrister for medlemskontingent og plassleie, regnes som oppsigelse av plassen. Plasser som er bestilt og betalt, men ikke benyttes, disponeres av vaktmester. Innbetalte beløp refunderes ikke. Alle vogner skal ha godkjent tilkobling og installasjoner som fyller kravene til lokalt E-verk.

Alle beboere har plikt til å bidra til ro og orden på plassen. Det skal være ro på hverdager mellom kl. 23:00 og 07:00.

På fredag og lørdag skal det være ro mellom kl. 24:00 og 08:00.

Det er ikke tillatt med hunder på badestranda, og ellers er det båndtvang på hele plassen.

Plassen åpner 1. mai. Vognene må flyttes i vinterhalvåret, senest 15. september. Vogner kan lagres på plasser som er godkjent av kommunale myndigheter. Dette styres av vaktmester. Det tillates ikke lagring før 1. september. Alle plasser skal være ryddet ved sesongslutt.

Kjøleskap og frysere kan lagres på anvist sted fra og med 15. august. Kjøleskap som ikke er fjernet fra lagring innen 1. juni tilfaller klubben. Alle kjøleskap skal merkes med navn.

Gulv som ikke har tillatelse til å ligge i vinterhalvåret, lagres på anvist plass. Dette administreres av vaktmester.

Gulvene må være fjernet i tidsrommet 1-15. september fra vognplassen, og fjernet fra lagringsplassen ved sesongåpning. Gulv kan lagres fra 20. august mot søknad til vaktmester.

Vaktmester har myndighet til å påse at reglene overholdes. Det er medlemmet som holdes ansvarlig for at reglene blir etterlevd. Brudd på reglene kan medføre permanent bortvisning fra plassen.

Denne websiden benytter seg av informasjonskapsler. Vennligst trykk for å godkjenne.